Leo Dumon

Activering van zelfhealing: een nieuwe start.


In deze reeks oefenen we om de natuurlijke zelfhealing waar we bij geboorte over beschikken te reactiveren.
Deze reeks is toegankelijk voor jongvolwassenen (+15 jaar) en volwassenen.
In deze cursus hebben we principes van familieopstellingen, IGI (interactive guided imagery), eutonie,   psycho-energetica en systemisch coachen samengevoegd.
We gebruiken geleide fantasieën, relaxatieoefeningen, gestructureerde opstellingen en oefeningen om onszelf emotioneel en mentaal te coachen.
De lessen worden stelselmatig opgebouwd, rekening houdend met ieders' tempo en vermogen. We volgen het persoonlijk proces met respectvolle aandacht.
Indien nodig kan je individueel extra gecoached worden.


Het einddoel van de reeks is een beter ontspannen lichaam, meer energie, mentaal frisser  en emotioneel sterker zijn.
Niet om anderen te behandelen of te helpen. Het is een aanzet om verder creatief op zoek te gaan naar wat je sterker maakt.
Daar waar gevoel, verstand, intuïtie, verbeelding en de krachten van de ziel samenwerken, elk op zijn plaats, kunnen grote dingen gebeuren.
De deelnemers van de vorige reeksen die de gehele reeks volgden kunnen hiervan getuigen.

 

Data:

Zie agenda