Leo Dumon

Familieopstellingen - beter zien

 

o.l.v. Leo Dumon en Stefaan Werbrouck

 

OGEN ZIJN DE SPIEGELS VAN DE ZIEL
Eigen aan de mens is zijn drang naar zelfrealisatie. Deze zelfrealisatie uit zich in allerlei vormen, wat wij onder andere kunnen zien in het ‘beroep’ dat iemand kiest. Het beroep is een manier om zijn roeping of ‘bezieling’ vorm te geven. Deze bezieling kan verschillende vormen aannemen: huisvrouw/man, loodgieter, bakker, leraar, dokter, politicus …
Wanneer deze drang naar zelfrealisatie wordt belemmerd, dan ontstaan psychische conflicten in de persoonlijkheid. Deze conflicten kunnen zich ook uiten in het fysieke lichaam. Daarom kunnen wij ook de oogproblematiek zien als een conflict tussen lichaam en ziel.
De oorzaak van deze belemmering kan een familiaal, cultureel of sociaal aspect hebben. Het verband tussen psychische conflicten en familiesystemen wordt meer en meer benadrukt in de wetenschap van de esoterische psychologie.
Familieopstellingen is een door Bert Hellinger ontworpen methode waar men poogt een inzicht te krijgen in een bepaald probleem. Het is een manier om een verband te zien tussen het probleem en de familiale herkomst, cultuur en sociale structuur. Volgens Bert Hellinger is een probleem een eindresultaat van een verborgen onevenwicht in het leven van de persoon.
Via opstellingen benaderen we de visuele problemen vanuit een andere invalshoek.

MOMENTEEL NIET IN AANBOD OPGENOMEN